Սեղանի խաղ "Տառբեր"


Առկա է: 999
ID - 89
5,600.00 դրամ

+
Խաղատախտակի աջ եւ ձախ կողմերում հերթականությամբ շարված են ա-ից ֆ տառերը: Խաղը 2 կողմերի պայքար է, ընդ որում, յուրաքանչյուր կողմում կարող են լինել անսահամանափակ թվով մասնակիցներ: Նախապես կողմերը համաձայնում են, թե ով է սկսում խաղը: Մի խումբը ֆիքսում է 30 վայրկյան ժամանակ, իսկ մյուս խումբը քաշում է խաղաքարտը եւ արագ գտնում է առաջադրանքի պատասխանը. որքան հնարավոր է` երկար բառ, որից հետո խաղատախտակից իր խմբի ուղղությամբ է քաշում այն տառերը, որոնք առկա են պատասխան բառի մեջ: Ի դեպ, եթե բառում նույն տառը կրկնվում է մի քանի անգամ, ապա տառը կարելի է տեղաշարժել միայն մեկ քայլով: Հետո նույն գործողությունը կատարում է մրցակից կողմը, ընդ որում, եթե մտածված բառի մեջ առկա են այն տառերը, որոնք արդեն մեկ անգամ տեղաշարժվել են, նույն տառը կարելի է տեղաշարժել հակառակ ուղղությամբ եւս: Եթե կողմերից մեկը խաղատախտակից հանում է որեւէ տառ, ապա այդ տառը մինչեւ խաղի ավարտը պատկանում է տառը դուրս բերած կողմին, իսկ մյուս կողմը կորցնում է այդ տառը ձեռք բերելու հնարավորությունը: Խաղում հաղթող է ճանաչվում այն կողմը, որն առաջինն է դուրս բերում 10 տառ: Եթե խաղի ընթացքում ավարտվել են խաղաքարտերը, բայց ոչ-ոք դուրս չի բերել 10 տառ, հաղթող է ճանաչվում առավել շատ տառեր հանած կողմը, ընդ որում, խաղը սկսող մասնակիցները, եթե անգամ հանել են 10 տառ, հակառակ կողմին եւս թույլ կտրվի կատարել վերջին առաջադրանքը, քանի որ չի բացառվում, որ վերջին խաղաքարտի արդյունքում նրանք դուրս բերեն ավելի շատ քանակությամբ տառեր, քան խաղը սկսող կողմը: